terapi4.jpg

Psykoterapi

 
 

Individuell psykoterapi

När du kommer till oss, börjar vi vår psykoterapi med att träffas en till två gånger för att se om vi fungerar bra ihop. Därefter bestämmer vi tillsammans vilket eller vilka områden vi ska arbeta med och formulerar mål för det du vill uppnå. Vi kommer också överens om ungefär under hur lång tid vi ska träffas. Sessionerna är vanligen 45 eller 60 minuter men det finns även möjlighet att boka 90 minuters pass.

Lyssnar och hjälper dig att gå vidare

Vi fungerar som ett bollplank för dig och är aktiva i samtalet. Vi kommer med egna reflektioner och ger dig konkreta verktyg att använda i vardagen. Det kan till exempel handla om att göra hemuppgifter mellan gångerna vi ses för att träna in nya beteenden.

Arbetar med hela människan

Våra tankar sitter i huvudet. Men för att kunna ändra sitt sätt att tänka och vara, måste alla aspekter av människan vara med. Därför arbetar vi på olika sätt med att knyta ihop känsla och intellekt, andning och röst, kropp och beteende. Det gör vi genom att kombinera olika väl etablerade arbetsmetoder inom psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi erbjuder även relationsterapi för dig som vill kunna kommunicera bättre med en älskad eller någon annan nära, i familjen eller kanske på jobbet.

Vi finns där för dig

Att gå igenom en förändring är inte alltid enkelt. Men vi är med dig under processen på ett engagerat och tryggt sätt.

Extra resurser

Ibland kan det behövas extra stöd utanför vår mottagning. På Psykoterapiforum samarbetar vi därför bland annat med husläkare, psykiatriker, sjukgymnast och kiropraktor. 

 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv att tro att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

 

–SÖREN KIERKEGAARD, DANSK FILOSOF (1813-1855)

Skärmavbild 2019-04-09 kl. 21.46.00.png