parteraapi6.jpg

Parterapi

 


Föreställningar och förväntningar i parrelationen

Vi bär alla med oss bilden av den ideala partnern, en bild som bygger på våra tidiga erfarenheter av relationer till viktiga personer i våra liv. Det vi bär med oss är ofta både positivt och negativt. De negativa erfarenheterna handlar mycket om brister eller sår som vi omedvetet eller medvetet behöver reparera. Den partner vi söker är också den som vi vill ska läka våra sår. Så länge vi är omedvetna om det är risken stor att vi istället återskapar de sårande erfarenheterna med vår partner.

Kommunikation som skapar kontakt

Att gå tillsammans med en älskad i parterapi kan ge redskap för att kommunicera på ett bättre sätt. Det centrala i vårt arbetssätt är att hjälpa parterna att skapa trygghet, förtroende och kontakt i relationen. Det handlar om att lära sig samtala på ett sätt som ökar förståelsen både för sig själv och för sin partner, och gör det enklare att samtala utan gräl, hitta en väg ut ur konflikter, hitta tillbaka till intimitet och närhet och bli starkare tillsammans. Fokus ligger på att lyssna, spegla, validera och visa empati för varandra. På så sätt försäkrar man att båda parter blir hörda, får bekräftelse för sin upplevelse och förståelse för sin verklighet. Goda parsamtal skapar äkta kontakt där båda parter känner sig sedda.

Kärlek inte bara en känsla utan också ett dagligt beslut.