föreläsningFöreläsare

Helena Bingham är en ofta anlitad föreläsare inom ämnet personlighetsstörningar och då särskilt manipulativa personlighetsstörningar med fokus på narcissism och psykopati. Hur identifierar man personlighetsstörningar och avvikande beteende? Hur bemöter man personer med denna problematik och hur hanterar man det på arbetsplatsen, i rekryteringsprocessen eller vid en eventuell uppsägning? Eller i sina privata relationer och som barn till en förälder med denna problematik?

Uppdragsgivare

Bland mina uppdragsgivare märks Uppsala universitet, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Expo Medica Konferensbyrå och Näringslivet.

Samarbeten

Jag samarbetar med ett brett nätverk av psykologer och läkare inom olika områden och kan på så sätt även erbjuda större utbildningsinsatser.