Psykolog Uppsala – Psykoterapi Forum

– för dig som söker en förändring i ditt liv –

Välkommen att kontakta Psykoterapiforum där du möter legitimerade psykologer och psykoterapeuter som kan hjälpa dig att skapa en förändring i ditt liv.

Du hittar oss i trivsamma lokaler i centrala Uppsala, Kungsgatan 16.
Telefon: 018-600 900

 
  • Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv att tro att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon–Sören Kierkegaard

När du kontaktar Psykoterapiforum får du prata med en välrenommerad och välutbildad psykolog i Uppsala. Vi träffas först och ”känner på varandra” för att se om vi fungerar bra tillsammans.

Vi arbetar med hela människan och är gärna ditt bollplank. Som din psykolog är vi med dig i hela förändringsprocessen, lyssnar och är aktiva i samtalen.

Vi erbjuder till exempel psykoterapi, parterapi, familjeterapi, hjälp vid stress och utmattning. Välkommen till din psykolog Uppsala – Psykoterapiforum i Uppsala AB