Föreläsare

Jag, Helena Bingham, anlitas ofta som föreläsare om psykisk ohälsa med fokus på personlighetsstörningar och psykopati. Ett annat viktigt område handlar om hur man bemöter människor på ett inkännande och respektfullt sätt.

Uppdragsgivare

Bland mina uppdragsgivare märks Uppsala universitet, Stockholms läns landsting, Skatteverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen.

Samarbeten

Jag samarbetar med ett brett nätverk av psykologer och läkare inom olika områden och kan på så sätt även erbjuda större utbildningsinsatser.